Upisi

Upisi u prvi razred za školsku godinu 2024./2025. – LJETNI ROK

Poštovani roditelji/skrbnici i budući naši učenici!

U sklopu provođenja upisnog postupka u prvi razred srednje škole za školsku 2024./2025. godinu sve upisne aktivnosti moći će se odraditi elektroničkim putem ili dolaskom u školu. Objavom konačnih ljestvica poretka 10. srpnja 2024. u 12 sati učenici će steći pravo upisa u program obrazovanja najvišega prioriteta u kojem se nalaze u sklopu upisne kvote.

Upisnicu dostupnu na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr potrebno je ispisati, dopuniti i potvrditi vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika.

Potpisanu upisnicu učenik/roditelj može sam učitati u sustav. Učenicima koji nisu u mogućnosti ispisati upisnicu, to će biti omogućeno u školi na dan dolaska na upis.

Dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta za upis učenici šalju elektroničkim putem na mail: sudigo.zabok@skole.hr za zanimanja: medijski tehničar, web dizajner, grafički urednik dizajner: potvrda školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti.

Za sva zanimanja potrebno je poslati i potvrdu o uplati povećanih troškova obrazovanja (školarina). Preuzmi primjer uplatnice.

Učenici koji ostvaruju IZRAVAN UPIS (sva zanimanja) DUŽNI SU dostaviti Mišljenja stručnog tima za profesionalno usmjeravanje radi stjecanja pogodnosti pri upisu učenika s teškoćama u razvoju koje izdaje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

UPISI:

10.7.2024.

11.7.2024.

Za dokumentaciju koja se šalje elektroničkom poštom potrebno je u:

 • naslov (predmet) poruke: upisati naziv programa koji učenik upisuje te ime i prezime učenika (npr. WEB DIZAJNER – Marko Marković)
 • sadržaj poruke: u e-poruci roditelj/skrbnik je dužan dostaviti svoj osobni kontakt (broj mobitela, telefona)

Učenik je upisan u prvi razred kad Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok prihvati potpisanu upisnicu i verificira sve ostale dokumente koji su preduvjet za upis.

Popis udžbenika i drugih obrazovnih materijala za školsku godinu 2024./2025. možete pronaći na web stranici škole ili dobiti u školi u pisanom obliku.

PREPORUČAMO da svi roditelji i učenici, koji to mogu, na upise dođu u školu osobno kako bi dobili dodatne informacije o školi, organizaciji nastave, provođenju praktične nastave i stručne prakse i svemu ostalom što ih zanima!!!

PREPORUČAMO da svi roditelji učenika koji su ostvarili pravo direktnog upisa, dođu u školu osobno kako bi dobili dodatne informacije o školi, organizaciji nastave, provođenju praktične nastave i stručne prakse i svemu ostalom što iz zanima kod pedagoginje.

Želimo vam svima  uspješne upisne aktivnosti!

Upisno povjerenstvo

Rezultati provjere likovne i glazbene darovitosti za ostale učenike:

Rezultati provjere likovne i glazbene darovitosti za učenike s teškoćama:

Upisi u školsku godinu 2024./2025.

Poštovani roditelji/ skrbnici i dragi budući učenici škole,

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok za školsku godinu 2024./2025. upisuje 6 razrednih odjela, ukupno 110 učenika u 2 sektora obrazovanja:

Sektor: Grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje (68)

 1. Medijski tehničar (211124) – 24 učenika/učenica – 1 razredni odjel
 2. Web dizajner (211224) – 24 učenika/učenica – 1 razredni odjel
 3. Grafički urednik-dizajner (210604) – 20 učenika/učenica – 1 razredni odjel

Sektor: Umjetnost (42)

a) Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (300100) – 26 učenika/učenica – 1 razredni odjel

b) Glazbenik – program srednje škole (X290004) – 10 učenika/učenica – 1 razredni odjel

c) Glazbenik – pripremno obrazovanje (290002) – 6 učenika/učenica – 1 razredni odjel

U sektoru Umjetnost za sve se obrazovne programe provode dodatne provjere darovitosti (likovne ili glazbene) prema rasporedu u nastavku,  a potrebno ih je prijaviti najkasnije 1 dan prije provjere na za to predviđenom obrascu: 

Raspored provođenja dodatnih provjera:

LJETNI UPISNI ROK

Za učenike sa teškoćama:

 • 24.6. u 8:00 – provjera engleskog/njemačkog jezika (obavezna je samo za učenike koji mijenjaju prvi strani jezik, a učili su ga manje od 4 godine)
 • 25.6. u 13:00 – provjera LIKOVNE darovitosti
 • 25.6. u 14:00 – provjera GLAZBENE darovitosti

Za ostale učenike:

 • 2.7. u 9:00 ili 3.7. u 13:00 – provjera LIKOVNE darovitosti
 • 2.7. u 12:00 – provjera GLAZBENE darovitosti (za pripremni razred)
 • 2.7. u 13:00 – provjera GLAZBENE darovitosti (solfeggio)
 • 3.7. u 9:00 – provjera GLAZBENE darovitosti (instrument)
 • 5.7. u 8:00 – provjera ENGLESKOG jezika
 • 5.7. u 9:00 – provjera NJEMAČKOG jezika
 • Napomena: provjera stranog jezika obavezna je samo za učenike koji mijenjaju prvi strani jezik, a učili su ga manje od 4 godine

Objavljen je natječaj za upis u 1. razred srednje škole:


Sektor: Grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje

Medijski tehničar/tehničarka

 • obrazovanje traje 4 godine, 24 upisnih mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, fizika tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje iz Smotre hrvatskog školskog filma
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 33 €
 • zdravstvene kontraindikacije: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije mišićnog – koštanog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju potvrdom nadležnog školskog liječnika

Web dizajner/dizajnerica

 • obrazovanje traje 4 godine, 24 upisna mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, fizika i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje iz informatike
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 33 €
 • zdravstvene kontraindikacije: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju potvrdom nadležnog školskog liječnika

Grafički urednik dizajner/dizajnerica

 • obrazovanje traje 4 godine, 20 upisnih mjesta
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, fizika i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i natjecanje iz informatike
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 33 €
 • zdravstvene kontraindikacije: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, gluhoća i teže nagluhost u govornom području, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • kandidati svoju zdravstvenu sposobnost dokazuju potvrdom nadležnog školskog liječnika

Sektor: Umjetnost

Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja

 • obrazovanje traje 4 godine, 26 upisnih mjesta
 • u I. godini obrazovanja primjenjuje se zajednički program, a u II. razredu odabiru se zanimanja: grafički dizajner/dizajnerica, industrijski dizajner/dizajnerica ili dizajner/dizajnerica odjeće, prema afinitetu i ocjenama iz I. godine obrazovanja
 • uvjet za upis u prvu godinu obrazovanja je dokazana darovitost likovnog izražavanja koja se provjerava crtanjem i slikanjem
 • na provjeri likovne sposobnosti učenici moraju steći najmanje 70 bodova od mogućih 120
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, tehnička kultura, likovna kultura i glazbena kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koja se vrednuju pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati Natjecanje/izložbu učenika osnovnih i srednjih škola u području vizualnih umjetnosti i dizajna
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu 33 €

Glazbenik/glazbenica – srednjoškolski program

 • obrazovanje traje 4 godine, 10 upisnih mjesta
 • uvjet za upis je uspješno završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi (II) pripremni razred srednje glazbene škole i prijamni ispit glazbene darovitosti
 • prijamni ispit za instrumentaliste obuhvaća provjeru iz temeljnoga predmeta struke i solfeggia, za teoretičara provjeru iz klavira i solfeggia
 • na temelju prijamnoga ispita kandidat može ostvariti najviše 170 bodova, a minimalni prag na prijamnome ispitu je 70 bodova.
 • za upis u programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom kandidatima se vrednuje zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja, opći uspjeh iz petoga i šestoga razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnog obrazovanja te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti
 • predmeti značajni za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, likovna kultura, glazbena kultura i tehnička kultura
 • uz propisana natjecanja iz znanja koje se vrednuje pri upisu od strane Ministarstva Škola će dodatno bodovati i Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa
 • kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program vrednuju se ocjene u prethodnoj glazbenoj školi (peti i šesti razred ili dva razreda pripremnoga obrazovanja) te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti. Prag na ovom ispitu također iznosi 70 bodova
 • Škola uz suglasnost osnivača odredila je godišnju naknadu za povećane troškove obrazovanja u iznosu:
  • 33 € za učenike koji upišu cjeloviti glazbeni odjel kao prvo zanimanje u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok
  • 160 € plativo u 10 rata po 16 € mjesečno za učenike koji će upisati stručni dio glazbenog programa u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok uz neki drugi srednjoškolski program (gimnaziju ili drugu srednju školu)
 • zdravstvene kontraindikacije: kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje
 • učenici koji nisu završili završni razred (8. razred) u općeobrazovnoj ustanovi, a imaju uvjete za upis u srednju glazbenu školu obavezni su najkasnije do 10.6. 2024.  dostaviti svoj OIB kako bi se mogla izvršiti aktivacija u sustavu (za ljetni rok), odnosno najkasnije do 16.8. (za jesenski rok)

Glazbenik/glazbenica – pripremno obrazovanje

 • obrazovanje traje 2 godine, 6 upisnih mjesta
 • Pripremno obrazovanje traje dvije godine i prvenstveno je namijenjeno učenicima bez prethodno završenog osnovnog glazbenog obrazovanja.
 • U prvi razred pripremnog obrazovanja mogu se upisati kandidati nakon uspješno položenog prijamnog ispita glazbene darovitosti (ispit sluha, glazbenog pamćenja i ritma te ispita vokalnih sposobnosti).
 • Prijamni ispit obuhvaća provjeru sluha, glazbenog pamćenja i ritma, te izvedbu dviju vokalnih skladbi po slobodnom izboru.
 • Svaki od navedenih elemenata provjere sluha, glazbenog pamćenja i ritma boduje se od 1 do 20 bodova. Izvedba svake od dviju vokalnih skladbi boduje se od 1 do 60 bodova. Najveći mogući ukupni broj bodova za provjeru sluha, glazbenog pamćenja i ritma je 60 bodova te izvedbu dviju vokalnih skladbi 120 bodova – sveukupno 180 bodova. Minimalni broj bodova potrebnih za upis je sto (100).
 • U prvi razred pripremnog obrazovanja mogu se upisati kandidati do navršenih 15 godina života, a iznimku čini solo pjevanje do navršenih 20 godina za učenice i solo pjevanje do navršene 22 godine života za učenike.  
 • Nakon uspješno završenog 1. i 2. razreda pripremnog obrazovanja moguće je upisati prvi razred srednje glazbene škole.
 • Prijamni ispit obuhvaća provjeru sluha, glazbenog pamćenja i ritma, te izvedbu dviju vokalnih skladbi po slobodnom izboru.

Zašto upisati Školu za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (ŠUDIGO – Zabok)?

ŠUDIGO – Zabok je: 

 • jedinstvena škola u Krapinsko- zagorskoj županiji u kojoj možete izabrati obrazovne programe iz kreativnog sektora i jedina umjetničko-strukovna škola takvog profila u sjevernoj regiji RH,
 • škola koja upisuje programe: likovnu umjetnost do izbora zanimanja, glazbenik-srednje škole i pripremni razred, grafički urednik-dizajner, web dizajn, medijski tehničar,
 • škola u kojoj možeš na provjeri likovnih, odnosno glazbenih sposobnosti pokazati svoj talent,
 • odgojno – obrazovna ustanova koja ima sve programe u 4-godišnjem trajanju nakon čega je učenicima omogućen nastavak školovanja na akademijama, sveučilištima, veleučilištima kao i zapošljavanje ili samozapošljavanje,
 • digitalno zrela škola i suvremeno opremljena,
 • mala škola (zovemo je Školica) koja ima 20 razrednih odjela, 60 nastavnika, obrazuje 400 učenika,
 • radi u dvije smjene, glazbena škola uglavnom u popodnevnoj smjeni, po modelu „nastava bez zvona“,
 • arhitektonski je prilagođena osobama s tjelesnim invaliditetom,
 • škola koja surađuje s realnim sektorom poput grafičkih i dizajnerskih tvrtki, medijskim kućama, agencijama, poduzetnicima iz IT sektora i dr.  koje nude našim učenicima stipendije i omogućavaju zapošljavanje po završetku školovanja,
 • Škola koja vidi tebe kao osobu s potencijalom.

Svima vama koji dijelite interes za kreativni sektor, prepoznajete svoj talent u likovnom, vizualnom ili glazbenom području, volite crtati, slikati, pjevati, svirati, programirati, dizajnirati, fotografirati, istražujete medijsku pismenost, kreirate vlastite web stranice, modno ste osviješteni ili se bavite sličnim aktivnostima želimo vam poručiti da je upravo Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok pravi izbor za vas.

Mi smo jedina umjetnička škola u Krapinsko – zagorskoj županiji, a kod nas se upisuju učenici iz svih krajeva Krapinsko- zagorske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba te ostalih dijelova RH.

Ono što nas razlikuje od svih drugih škola svakako se odnosi na poticanje mladih osoba na kreativnost, inovativnost, kritičko mišljenje, radimo po modelu individualiziranog pristupa učenicima i projektnog planiranje kao sastavni dio redovnog nastavnog procesa, a što učenicima omogućuju da izraze sebe i usvoje sve potrebne vještine za 21. stoljeće.

Učenici u središtu pozornosti

Primarni zadatak škole je da na kreativan i zanimljiv način pruža obrazovanje učenicima na područjima likovne i glazbene umjetnosti te grafičke i audiovizualne tehnologije. Svakog učenika potičemo na inovativnost, kreativnost, dizajnersko promišljanje te poduzetništva kao važnu kompetenciju 21. stoljeća. Orijentirani smo prema poduzetništvu kako bi naši učenici što spremnije dočekali tržište rada i bili sposobni i za samozapošljavanje. Veliku pažnju posvećujemo i državnoj maturi te je učenici uspješno polažu. Ponekad je u Školi vrlo zahtjevno i teško, ali je uvijek zanimljivo i poticajno, jer smo prepoznati kao Škola koja je suvremeno pedagoški orijentirana te svakog učenika stavlja u središte pedagoškog rada.

Učenicima i roditeljima jamčimo: brigu za svakog učenika te pomoć u razvoju njegovih sposobnosti i potencijala. Tijekom obrazovanja postoji mogućnost uključivanja u mnogobrojne izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Učenik može pohađati dodatne, fakultativne i izborne programe, sudjelovati i kreirati medijske nastupe, izložbe i druge poticajne i zanimljive aktivnosti. Od fakultativnih programa ističemo nastavu matematike, dodatnu nastavu iz hrvatskog jezika i matematike kao pripremu za ispite državne mature te zanimljive druge aktivnosti  –  Škola i zajednica, Školska zadruga/poduzetništvo, volonterski klub, Sportske aktivnosti, Podcast Niš konkretno, Školski radio i radijske emisije Glas Šudigovaca, a pripremamo se i za eksperimentalni program BrAIn. Učenici imaju priliku organizirano putovati u vidu terenske nastave te posjećivati muzeje, izložbe, koncerte i druga kulturna i stručna događanja. Aktivnosti vezane za audio produkciju proširujemo u suradnji s lokalnim radijskim postajama (Radio Stubica), a učenici su aktivni unutar škole kroz nedavno oformljen Radio – Šudigo. Posebnu pozornost i brigu posvećujemo učenicima s teškoćama u razvoju kroz projekt Baltazar u kojem učenici ostvaruju pravo na pomoćnike u nastavi. S druge strane vodimo brigu o potencijalno nadarenim učenicima i usmjeravamo rad na umjetničko područje kroz projekt Lumen u okviru kojega nastavljamo razvijati različite kreativne aktivnosti.

Učenici rade u suvremenim uvjetima rada

Škola kao takva zauzima posebnu poziciju u Krapinsko- zagorskoj županiji, a prepoznatljiva je po svojim uspjesima u umjetničko likovnim i glazbenim natjecanjima, filmskim festivalima, multimediji i natjecanjima iz ostalih opće obrazovnih predmeta. Uz redovnu nastavu te različite oblike dodatne i fakultativne programe te izvannastavne aktivnosti, nastavnici i učenici sudjeluju u mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima, poput Erasmus + i eTwinning. Škola je ove godine dobila eTwinning oznaku i prepoznata je kao škola koja promiče rad na projektima, suradnju i razvoj vještina 21. stoljeća među učiteljima i učenicima. Školska zadruga Plavi trnac vrlo aktivno djeluje u nekoliko sekcija: etno, grafika, poduzetništvo i dekorativno oblikovanje u kojima se izrađuju proizvodi koji njeguju tradicijske vrijednosti obogaćene novim trendovima i funkcionalnošću. Prepoznati smo kao škola koja dokazuje izvrsnost u unaprjeđenju nastavnih programa, primjenjuju IKT u nastavi, potiče motiviranost učitelja u kreiranju modernog edukacijskog okruženja i u velikoj mjeri nalazi inovativne načine prenošenja znanja putem novih tehnologija. U 2018. godini postajemo  član zajednice ORACLE Academy Member Institution, a zahvaljujući članstvu, učenicima i nastavnicima omogućen je pristup različitim IKT alatima, materijalima i certifikatima izuzetno korisnim u obrazovanju i primjeni inovativnih metoda u različitim tehnološkim područjima. Škola planski ulaže u modernizaciju opreme i usklađuje svoje programe i djelovanje sa suvremenim nastavnim tehnologijama i metodologijama rada. Škola ima izvrsne rezultate u audiovizualnim umjetnostima te postiže izvrsne rezultate na raznim filmskim festivalima. Tome pridonosi i suvremeno opremljen Multimedijalni centar – Šudigo Zabok, školska knjižnica, šest specijaliziranih IKT učionica, modni atelje, opremljena grafička radionica, a u svim ostalim učionicama postoje odlični uvjeti za rad.

Kooperativan i stručan kolektiv

Ponosimo se svojim kolektivom koji iz dana u dan raste i razvija se kao „učeća organizacija“. Posvećenost radu, dobra energija te inspirativno okruženje naša je snaga koja i našim učenicima pruža sigurno i poticajno ozračje u kojem se školuju i napreduju.

Škola izvrsno surađuje sa svim preferencijskim fakultetima svojih učenika: Akademijom likovne umjetnosti, Akademijom dramskih umjetnosti, Fakultetom organizacije i informatike (FOI), Akademijom primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Arhitektonskim fakultetom, Tekstilno tehnološkim fakultetom u Zagrebu, Sveučilištem Sjever te tehničkim i ostalim veleučilištima u Zagrebu, Zaboku  i dr. Surađujemo sa svim gradskim, županijskim, nacionalnim i međunarodnim  institucijama koje pridonose razvoju svih potencijala naših učenika i profesora. Kroz moto Kreativnost je naša stvarnost i ulog u budućnost, ŠUDIGO – Zabok potvrđuje svoju prepoznatljivost i spremnost sustavu koji omogućuje obrazovanje mladih koji uče i razmišljaju na originalan i kreativan način. Integracijom različitih vrsta izričaja likovnih, glazbenih, scenskih, modnih te uz korištenje novih tehnologija i suvremenih medija, zasigurno pružamo optimalnu perspektivu za mlade.

Pozivamo vas dragi učenici u našu Školu. Postanite i vi dio našeg poticajnog i kreativnog kolektiva!

Ravnateljica: Božica Šarić, dipl. pead.


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_05_60_1046.html